تبلیغات
صفحه رسمی مهندسی صنایع دانشگاه علامه محدث نوری (ره)
 
 
 
برای مهندسین بن بستی وجود ندارد. آنان یا راهی خواهند یافت ٬ یا راهی خواهند ساخت...
چه كسی پنیر مرا جابجا كرد ؟
نویسنده : اسپنسر جانسون
مترجم: نفیسه سلطانی
ناشر : پل
كتاب چه كسی پنیر مرا جابجا كرد ؟ ماجرای چھار موش است كه
دو تا از آنھا موفق و دوتای دیگر ھمیشه ناراضی ھستند و شكست
میخورند.
در این كتاب نویسنده "ھدف در زندگی" را به پنیری تشبیه كرده
است كه موشھا در جستجوی یافتن و بدست آوردن آن ھستند .
آنچه در ذیل خواھید خواند نكات و اھدافی است كه این كتاب قصد
آموزش آنھا را داشته است:
- رسیدن به آرزوھایتان شما را خوشحال می کند .
ھرچه آرزوھایتان برای شما مھمتر باشد ، در رسیدن و حفظ آن
بیشتر
تلاش می کنید .
( ھر چه پنیرتان برای شما مھم تر باشد در حفظ آن بیشتر تلاش
می کنید.)
- اگر تغییر نکنی از بین می روی .
- در مواقع عدم اطمینان ، با خود بگوئید که :
اگر نمی ترسیدی چه می کردی؟
- دیر رسیدن به آرزوھا بھتر از ھرگز نرسیدن به آنھاست .
- اعمالتان را زیر نظر داشته باشید تا از قدیمی شدن روشھای آنھا
آگاه شوید و ھر روز خود را باز آوری كنید.
پنیر را بو کنید تا از زمان کھنه شدن آن آگاه شوید.
- حرکت در مسیری جدید به تو کمک خواھد کرد تا ھدف جدیدی
(پنیر تازه تری ) پیدا کنی .
- غلبه بر ترس ، یعنی آزادی .
- خود را در حال لذت بردن از آرزویی که به آن دست یافته اید تصور
کنید .
حتی قبل از آنکه به آن دستیابید . این ، شما را به سمت آن ھدف
یا آرزو
ھدایت می کند .
- ھرچه سریعتر عادتھای کھنه و دست و پاگیر را رھا کنید ، زودتر
به اھداف و آرزوھایتان می رسید .
(ھر چه سریع تر پنیر کھنه را رھا کنی، زودتر پنیر تازه پیدا خواھی
کرد.)
بدان كه افکار قدیمی ، تو را به سمت آرزوھا و اھداف جدید ھدایت
نمی کنند .
- ھر وقت دیدی که می توانی ھدف جدیدتری پیدا کنی و از
رسیدن به آن لذت ببری ،معطل نكن مسیر خود را تغییر ده .
- توجه به موقع به تغییرات کوچک در اطرافتان به شما کمک می
کند که خود را برای تغییرات بزرگتر که در راه است آماده کنید .
- تغییرات رخ می دھند چه بخواھی چه نخواھی ! ھمواره انتظار
تغییر را داشته باشید . آمادگی تغییر اھداف را داشته باشید .
خودتان را به سرعت با تغییر تطبیق دھید . از تغییر لذت ببرید .
تغییر برای ھمه ما اتفاق می افتد .
- اشتباھات خود را ببینید ، به خودتان بخندید ! و تغییر کنید تا بھتر
عمل کنید .
- اغلب ما از ترس خودمان بی خبریم . ھمواره این سوال را با خود
مطرح کنید که اگر نمی ترسیدم چه کار می کردم ؟
- گاھی لازم است که روشھایی که زمانی کارساز بوده اند را تغییر
دھیم .
- ھمواره به استقبالِ تغییر بروید ، نه اینکه منتظر شوید تا تغییر به
سراغ شما بیاید و سپس غافلگیر شوید .
- افرادی که تغییرات را حس می کنند ، می توانند دید خود را
امروزی کنند و خودبخود تغییر می کنند . این قبیل افراد ممکن
است در آغاز شک داشته باشند ، اما از آنجا که روشنفکر ھستند
، چیزھای جدید را یاد گرفته و به صورت متفاوتی عمل خواھند کرد
و خود را به موقع با شرایط جدید وفق خواھند داد .
- بعضی آدمھا منتظر تغییرند تا سریع عکس العمل نشان دھند .
اینچنین افرادی را باید ھدایت کرد تا به سمت اشتباھی حرکت
نکنند .
- افرادی که نسبت به تغییر بدبینند و مقاومت می کنند ، باید برای
آنھا تصویر واضحی از فایده تغییر در کارشان ترسیم شود . زیرا آنھا
دوست دارند در جایی که امنیت دارند کار کنند . بنابراین تغییرات
باید برای آنھا قابل درک باشد تا حس امنیتشان را افزایش دھد .
- تصورِ داشتنِ آینده ای بھتر ، بسیار لذت بخش بوده و باعث ساده
تر شدن مسیر حرکت می شود .
- وضعیت فعلی ما مربوط به نوع رفتار ماست . یعنی ما می توانیم
شرایط فعلی را با تغییر رفتارھایمان ، تغییر داده و بھتر نماییم .
- ترس ما بسیار مضرتر از واقعیت بیرون است . زیرا اکثراً این ترسِ
ماست که ما را از حرکت وا می دارد ، نه واقعیت بیرونی .
- تکرار رفتارھای ھمیشگی باعث نتیجه تکراری می شود .
- بعد از غلبه بر ترستان ، بھترین چیز پی بردن به این موضوع است
که موقعیتی بھتر خارج از اینجا در انتظارتان است .
- آنچه باعث جلوگیری از تغییرات می شود ، فشار اطرافیان است .
ھمواره از کسانی که می خواھند شما را از اھداف و آرزوھایتان
باز دارند دوری کنید .
آنھا دائماً پنیر را جابجا می کنند.
انتظار تغییر را داشته باشید.
آماده ی جابجا شدن پنیر باشید.
تغییر را کنترل کنید.
پنیر را دائماً بو کنید، آن قدر که بفھمید چه وقت دارد
کھنه می شود و قبل از آن برای یافتن پنیر تازه تلاش
كنید.
خودتان را به سرعت با تغییر تطبیق بدھید.
ھر چه سریع تر پنیر کھنه را رھا کنید، زودتر می توانید
از پنیر تازه لذت ببرید.
تغییر کنید.
با پنیر حرکت کنید.
از تغییر لذت ببرید.
از ماجراجویی لذت ببرید و لذت ببرید از مزه ی پنیر
تازه.
ھمیشه آماده ی تغییر سریع باشید و ھر بار از آن
لذت ببرید.
آنھا دائماً پنیر را جابجا می کنند.
با پنیر حرکت کنید از آن لذت ببرید.
موفق باشید
www.RasaShop.com
فروشگاه رسا

آخرین مطالب

» سلامی دوباره ( یکشنبه 30 آبان 1395 )
» ** پست موقت ** ( یکشنبه 23 خرداد 1395 )
» دانلود ترجمه مقالات درس زبان تخصصی « استاد نوری درویش » ( سه شنبه 18 خرداد 1395 )
» دانلود ارائه پروژه نرم افزار Arena ( سه شنبه 4 خرداد 1395 )
» دانلود مقالات درس زبان تخصصی استاد « نوری درویش » ( چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395 )
» دانلود پاورپوینت درس اصول شبیه سازی استاد « شیوا کنعانی » ( سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 )
» دانلود پاورپوینت درس نگهداری و تعمیرات استاد « نوری درویش » ( سه شنبه 18 اسفند 1394 )
» دانلود پاورپوینت درس کنترل پروژه استاد « نوری درویش » ( سه شنبه 18 اسفند 1394 )
» دانلود پی دی اف + وردهای پروژه های دانشجویان درس مدیریت کیفیت و بهره وری " استاد میرانی " ( یکشنبه 29 آذر 1394 )
» دانلود پی دی اف درس مدیریت کیفیت و بهره وری "استاد میرانی" ( شنبه 18 مهر 1394 )
» دانلود پاورپوینت های درس ارزیابی کار و زمان (کامل) استاد مازیار ( شنبه 11 مهر 1394 )
» سال تحصیلی 94-95 ( جمعه 3 مهر 1394 )
» آموزش نرم افزار SQL Server + فیلم آموزشی به زبان فارسی ( یکشنبه 21 تیر 1394 )
» فارغ التحصیلان 90 ( چهارشنبه 10 تیر 1394 )
» فایل های مریوط به درس شبیه سازی ( جمعه 8 خرداد 1394 )
» دانلود پی دی اف درس تحلیل سیستم های استاد « مازیار » ( چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394 )
» دانلود آموزش نرم افزار Microsoft Project ( دوشنبه 28 اردیبهشت 1394 )
» دانلود پاورپوینت درس آموزش مفاهیم نرم افزار اکسس استاد میرانی ( شنبه 19 اردیبهشت 1394 )
» دانلود نرم افزار GAMS ( سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 )
» روز پدر مبارک ( شنبه 12 اردیبهشت 1394 )
» خرید بن کارت دانشجویی نمایشگاه کتاب تهران ( سه شنبه 8 اردیبهشت 1394 )
» ماسک دیجیتال برای کنترل آلودگی هوا ( شنبه 5 اردیبهشت 1394 )
» پاورپوینت درس شبیه سازی استاد کرشی ( جمعه 21 فروردین 1394 )
» اسمارت فون ها ، مفید و مضر ! ( یکشنبه 9 فروردین 1394 )
» نوروز 1394 ( شنبه 1 فروردین 1394 )
» اسفند 93 ( پنجشنبه 28 اسفند 1393 )
» سال نو پیشاپیش مبارک ! ( پنجشنبه 28 اسفند 1393 )
» چهارشنبه سوری ( سه شنبه 26 اسفند 1393 )
» نخستین المپیاد علمی-تخصصی مهنـدســی صـنایـع ( سه شنبه 19 اسفند 1393 )
» دانلود پاورپوینت درس تحلیل سیستم های استاد مازیار ( چهارشنبه 13 اسفند 1393 )